Основна дейност

В резултат на своят дългогодишен опит фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти в следните области:

» Климатизация 
» Доставка монтаж и сервиз
» Чилър системи
» VRF Системи
» Канални инсталации
» Абонаментно обслужване
» Аспирации (смукателна и нагнетателна)
» Вентилации и други