Проектиране на вентилационни системи

Вентилация - една от най-важните системи, за осигуряване на нормални условия за живот на човека. Своевременния обмен на въздух в затворени помещения ще осигури добро съотношение на кислород и въглероден двуокис, и ще ни избави от влага и мухъл. Вентилацията е необходимост в специфични помещения: ресторантски и малки кухни, цехове за производство на хляб, сладсарски изделия, подправки, ядки, консервирани продукти, заведения и ресторанти, изложбени зали – шурум, административни и офис помещения, сервиз на коли, склад за опасни вещества, цех с дървообработващи, металообработващи и заваръчни дейности. Ако вентилацията работи заедно с други климатични системи, в сградите се поддържа стабилен микроклимат.

След уточняване на нуждите и разпределението на сградата наши специалисти изготвят оферта на база проект. По отношение изпълнението на вентилационна система следва да се спазват изискванията, регламентирани в нормативната база, съобразно вида и предназначението на сградата. Вентилационните инсталации за административните сгради се проектират съобразно изискванията на Наредба №15 за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Необходимото количество (дебит) пресен въздух се определя съгласно приложение № 18 или приложение № 12 от Наредба №15.

Нашите системи ОВК изцяло задоволяват нуждите на всякакъв вид помещения  - отопление, климатизация и вентилация. Изпълняваме вентилации и на много малки и на по-мащабни помещения. В зависимост от предпочетанията и възможностите на Възложителя можем да изпълним вентилацията по всеки възможен начин. В многго от случаите се изпълняват успоредно както климатизацията, така и смукателна и нагнетателна вентилация – с това клиентите ни си осигуряват максимален комфорт, уют и гарантирано качество.

Фирмата се занимава и с по-специфични дейности във вентилационните инсталации. По заявка на клиента може да се извърши преместване (демонтаж и монтаж) на венилационно оборудване. Могат да се извършат и профилактиа – почистване на вентилатори, ширмове, както и подмяна на филтри. По заявка могат да се изпълнят и корекции по вентилационни инсталации – повишаване на дебит или прамяна на въздухопотока.

Доверявайки се на нашата фирма клиентите ни получават, не само монтаж – Ние обръщаме внимание на желанията на клиента, съобразно проекта на помещението, съобразно техниката и не на последно място – разполагаме с високо квалифицирани и специализирани специалисти, техници в сферата от над 15 години.         

Всички тези предимства са с цел конкурентно предимство чрез професионални услуги на изгодни цени!