Ресурс

България Клима поддържа работен персонал от 25 човека.Разполагаме с 8 броя товарни бусове, окомплектовани с необходимите технически средства за монтажни и ремонтни дейности.Доставяме, монтираме и поддържаме гаранционно и следгаранционно климатична, хладилна и вентилационна техника и оборудване.