Сертификати

Като гаранция за качество на предлаганите стоки и услуги, България Клима ООД притежава следните Сертификати:

  • за внедрена система за управление на качеството, в съответствие със стандарта: ISO 9001:2015;
  • Фирмата притежава Документ за правоспособност, съгласно Регламент (ЕС) 517/2017 за „монтаж и поддръжка на хладилни и климатични инсталации съдържащи флуорирани парникови газове“ издаден от Българска Браншова Камарата – Машиностроене (с валидност: 21.08.2026г.);
  • Високо квалифицирани техници, отговарящи за монтаж, сервиз и поддръжка на климатични и вентилационни системи.