Сертификати

Като гаранция за качество на предлаганите стоките и услугите които България Клима ООД притежава следните Сертификати:

  • По регламента на ISO 9001:2015 
  •  Фирамата притежава Документ за правоспособност: „монтаж и поддръжка на хладилни и климатични инсталации съдържащи флуорирани парникови газове“ издаден от Българска Браншова Камарата – Машиностроене (с валидност: 20.08.2021г.). 
  •  Освен фирмата, персонала също притежава документи за правоспособност.