Монтаж на вентилационни системи

След уточняване на нуждите и разпределението на сградата наши специалисти изготвят оферта на база проект. По отношение изпълнението на вентилационна система следва да се спазват изискванията, регламентирани в нормативната база, съобразно вида и предназначението на сградата в съответствие с всички приложими наредби.

Монтажните дейности са съобразени винаги с технологичните строителни дейности и етапи на обекта. При монтаж се спазва стриктно заданието и приетият план за действие. Техниците са с дългогодишен опит и дейностите се изпълняват изключително организирано, бързо и професионално.

 

Някои от нашите клиенти, които ни се довериха са:

 •  „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
 • ОВиК на обект: : „Изместване на ГТЛ от външно насипище“ Староселец
 • СМР на Рудник „Трояново - 1“, подобект: Ковашки цех – вентилация и климатизация
 • Доставка и монтаж на вентилация към Рудник „Трояново Север“
 • СМР на Р-к 3 - с.Медникарово - Ново назначение
 • СМР на Р-к 3 – Медникарово
 • СМР на Р-к Трояново – Север
 • Система за вентилация на помпеното помещение към басейна на ПС “Мини Марица-Изток” в Ст.Мин.Бани
 • Вентилация на зарядна станция на Рудник – 2
 • Вентилация към тоалетна на локомотивно депо  Рудник – 2
 • Проектиране и изграждане на обект: Рудник “Трояново-3” ...Назначение на участък РТНК-3, ... по част:вентилация и климатизация”
 • Локално прахоулавяне в дърводелно помещение на Механична работилница в рудник „Трояново-3“ с.Медникарово
 • Реконструкция на аспирация на кухненско помещение към столова на ПС „Марица Изток“- Старозагорски мин. бани
 • Изпълнение на ОВ и К на обект: „Ремонт на назначение на промплощадката на рудник „Трояново-1“
 • „Изпълнение на СМР: Обща аспирация в участък „Механична работилница“ – електроженно и оксиженно хале на рудник „Трояново-1“ с. Трояново“
 • Изграждане на аспирационна уредба в ремонтно хале на участък „Верижни машини“ в рудник „Трояново-3“
 • Доставка и монтаж на вентилация и аспирация за шоурум на „АСОРТ 95“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА
 • ОВ и К на обект: Декомерс Банк - Стара Загора
 • ОВ и К на обект: Цех за хранителните и сладкарски изделия „Джела-НД“ - Стара Загора
 • ОВ и К на обект: Кафе- сладкарница „Трокадеро“ 1, 2 и 3 - Стара Загора
 • ОВ и К на обект: Пиано бар №5 – Стара Загора
 • ОВ и К на обект: Сладкарница Бене – Стара Загора (Петте кьошета)
 • СМР – Ремонт топла кухня на ТГ „Княз С.Търновски“
 • Доставка и монтаж на отопление, вентилация и климатизация на бистро,кухня,закуски от гише на ул. Ген. Столетов
 • Вентилация и климатизация на кафе-аператив „Брадърс клуб“ – Стара Загора
 • Вентилация на спортна зала към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Николаево
 • Доставка и монтаж на климатична и вентилационна система на „БАНКА ДСК“ ЕАД, гр. Гълъбово
 • Доставка и монтаж на климатична и вентилационна система на обект: Деиституционализация на деца в риск, посредством изграждане на ЦНСТ в община Стара Загора (общо: 7 къщички за настаняване)
 • Доставка и монтаж на влагоизушител на обект: Римска мозайка (Стара Загора)
 • Направа на локална вентилация на изпитвателна лаборатория при „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора
 • Проектиране и изгражданае на приточно-смукателна вентилационна инсталация на командна зала ИОГ и битова стая сменен персонал към „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
 • Направа на вентилация и климатизация на кафе-сладкарница „Неделя“ (до Верея)
 • Множество частни домове